Aku Mencintai......

λкu ɱєήçɪήταɪ ℓαήğɪτ,
Ťαρɪ ℓαήğɪτ τєяℓαℓu τɪήğğɪ τµк кµ яαɪЂ,
Ќєτɪкα ɪήğɪή кµ ğαραɪ
Ðɪα ɱєήğЂєɱραşкαή кµ кєɱɓαℓɪ кє ɓµɱɪ.

λкµ ɱєήçɪήταɪ ℓαµτ,
Ťαρɪ ℓαµτ τєяℓαℓµ ðαℓαɱ µήτµк кµ şєℓαɱɪ
Ќєτɪкα ɪήğɪή кµ αяµήğɪ
Ôɱɓαк ɱєήğЂєɱραşкαή кµ кєɱɓαℓɪ кєşɪήɪ

λкu ɱєήçɪήταɪ ɱєяєкα,
Ťαρɪ ɱєяєкα τєяℓαℓµ şµℓɪτ µήtµк кµяαɪЂ,
Ĺαℓµ αкµ ɓєяtєɱαή ðєήğαή αήğɪή,
λήğɪή ɱєɱɓeяɪкµ кєşєζµкαή ðɪ ζɪwα кµ γαήğ ğєяşαήğ
λήğɪή ɱєɱɓαwα ρєяğɪ şєɱµα кєήαήğαή
λήğɪή ζµğα ɱeήğєяɪήgкαn şɪşα αɪя ɱατα

λкµ ɓeяτєɱαή ðєήğαή Ђµζαή,
Ħµζαή ɱєήєɱαήɪкµ кєτɪкα şєήðɪяɪαή
Ħµζαή ɱєɱɓαwα ρєяğɪ şєɱµα кєşєðɪЂαή
Ðαή Ђµζαή ɱєήğЂαρµş αɪя ɱατα ɱєήζαðɪ şєɓµαЂ şєήyµɱαή

Ќαɱµ şєρєяτɪ ℓαήğɪτ ðαή ℓαµτ γαήğ кµ çɪήταɪ,
Ťαρɪ ταк ɱµήğкɪn ðαρατ кµ яαɪЂ
Ќαяєήα αкµ τɪðαкℓαЂ ɱαɱpµ ɱєήğğαραɪ Ђαήγα şєήðɪяɪ,
λкµ Ђαήγα ɱαɱρµ ɱєήαταρ ðαяɪ ζαµЂ

λкµ Ђαήyα ɓeяτєɱαή ðєήğαή αήğɪή ðαή Ђµζαή
Mєяєкα γαήg ɓɪşα кµ яαşαкαή
ώαℓαµ ήταЂ şµαtµ кєτɪкα ɱєяєкα кαή ɱeɱµşµЂɪкu
Ťαρɪ αкαή кєɱɓαℓɪ ɱєήζαðɪ αήğɪή ðαή Ђµζαή γαήğ αкµ яɪήðµкαή

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fiksi: Heart Blossoms (chap.6 Last) by Elisabeth

Percakapan Seorang Gadis dan Kakek Tua

Fiksi: Heart Blossoms (chap.1) by Elisabeth